Inschrijfformulier
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Priacyverklaring van Fotogroep Krimpen en me hieraan te conformeren.